Saglasnost za sve stock modele

Ova saglanost je prevedena i potpisuje se na Engleskom jeziku, elektronski na mom mobilnom telefonu ili na papiru svejedno je. Meni je laške da ne nosim papir pa najčešće to uradim na telefonu, obe varijante prihvataju stock agencije.

Nazalost, mala samo zemlja, pa nema zvaničkog prevoda na Srpski. Ovaj prevod je napravila osoba koja je sudski tumač.

Potpisivanjem ovog Ugovora uslov ovde naveden kao prihvaćen je da ja ovim dajem i prenosim fotografu/filmskom radniku i zastupniku pravo i prenosim svoju dozvolu da licencira sadržaj i da ga koristi u bilo kom mediju u bilo koju svrhu (izuzev u pornografsku ili klevetničku) što može da uključi, izmedju ostalog, reklamiranje, promociju, marketing i pakovanje za bilo koji proizvod ili uslugu. Slažem se da sadržaj može da se kombinuje sa drugim slikama, tekstom, filmom, audio, audio-vizuelnim radom;  i može da sa iseče, izmeni ili modifikuje. Prihvatam i slažem se  da sam pristao/la na publikovanje bilo koje moje etničnosti kako je to dole navedeno, ali shvatam da druga etničnost može biti povezana samnom od strane ovog fotografa/filmskog radnika ili/i osobe određene u  opisane svrhe.

Slažem se da nemam pravo na sadržaj i da sva prava na sadržaj pripadaju fotografu/ filmskom radniku i onom kome je dodeljen posao. Primam k znanju i slažem se da nemam dalja prava na dodatno razmatranje ili polaganje računa i da neću tražiti dalje odštetne zahteve iz bilo kog razloga od ovog fotografa/filmskog radnika ili osobe odredjene u opisane svrhe. Primam k znanju i slažem se da se ovaj Ugovor odnosi i na moje naslednike i osobe odredjene u te svrhe. Slažem se da je ovaj Ugovor neopoziv širom sveta i trajan, i da će potpadati pod zakone (isključujući zakon o konfliktima) zemalja/država sa sledeće liste koje su najbliže adresi modela (ili roditeljima modela*) kao što su  Njujork, Albertai, Engleska, Australija i Novi Zeland.

Takodje je dogovoreno da moje lične informacije neće biti raspoložive javnosti već mogu samo biti korišćene  direktno za licenciranje ugovora gde je to potrebno (na primer da bi se odbranili od odštetnog zahteva, zaštitili pravo ili obavestili sindikat) i mogu biti zadržane koliko god je to potrebno da se ispuni ta svrha, uključujući i da budu podeljene sa podugovoračem/osobom imenovanom od strane fotografa/filmskog radnika i prenete u zemlje sa drugačijom zaštitom ličnih podataka gde mogu biti sačuvane ili korišćene. Ja tvrdim i garantujem da sam najmanje star/a 18 godina i da imam potpunu pravnu odgovornost da sklapam ovakav Ugovor.