06 – Kompozicija

Govoriti o kompozicji mi je komplikovano jer sam prilično nesvestan ovog procesa; vodim se samo sopstvenom intuicijom kada govorimo o njoj. Da li su u pitanju godine edukacije, pomalo crtanja i dosta sati gledanja kroz tražilo fotoaprata, ne znam.

Stoga će predavanje biti neobično jer ću istraživati temu dok predajem.

Stream link

https://www.youtube.com/watch?v=7Txh5PmlVSk

Facebook event

https://www.facebook.com/events/340622660533299/

Materijal koji sam koristio

  1. A Journey in Composition
  2. Michael Freeman – The Photographer’s Eye: Composition and Design for Better Digital Photos
  3. Pinterest – kompozicija board