04 – Osnove ekspozicije. Otvor blende i brzina zatvarača

Prošlo predavanje smo diskutovali kako foto-aparat radi. Kako svetlost pada na digitalni senzor (ili analogni film) i ISO (jednom od 3 parametra ekspozicije). Ovaj put cemo zavrsiti pricu o ekspoziciji što znaci da cemo govoriti o preostala 2 parametra:

  • Brzini zatvaraca
  • Otvoru blende, kroz primere eminentnih fotografa naprimer Alexey Titarenko

Želja mi je da posle ovog predavanja znas osnove fotografije i da možeš da podesiš najbitniju funkciju na svom fotoaparatu – ekspoziciju.

Predavanje

https://www.youtube.com/watch?v=Yfkprd33NKM

Beleške