Marina za BioViros (portret farmakologa)

Poslovni portreti za Marinu koja je svratila u studio, skroz iz Novog Zelanda!
Marina sretno sa novim start-upom koji si osnovala tamo – BioViros.