Fotografisanje psihijatrijske ordinacije

Fotografisanje je trajalo oko 2h.