Poslovne fotografije

Za Nikolu sam napravio dve poslovne fotografije. Fotografisanje je trajalo oko 1h.

Ova fotografija je fotografisana u studiju, dok je pozadina zamenjena za kancelariju.
CV fotografija