30 min CV portret

CV portret napravljen u okviru 30 minuta od dolaska u studio.