Specijalistička lekarska ordinacija iz oblasti neuropsihijatrije Libertas

Imao sam privilegiju da fotografisem osoblje Specijalističke lekarske ordinacije “Libertas“. Vremenski celo fotografisanje je trajalo oko 2h.