U odbranu Piktorijalista

Uvek sam smatrao Piktorijaliste kao fotografe koji beže od realnosti. Slabiće koji su potpali pod mišljenje javnosti da je fotografija manja umetnička disciplina od drugih likovnih umetnosti. Disciplina koja stalno treba da se opravdava drugima …

Stoga mi je interesantan početak ovog dokumentarca jer upravo je predstavljena u drugom svetlu, kao pravac fotografije koji jeste ne-moderan, jer je indstrujska revolucija možda ipak bila … naporno ludilo. Možda je Piktorijalizam bio autentična potreba, ne da se fotografija dopadne onima koji je na prvom mestu nikada nisu ni cenili već izraz onih kojima je naprasni razvoj tehnologije bio odbojan.