Piktorijalisti i “Strejt fotografija”

Kratak film koji govori o dva potpuno različita pristupa fotografiji, Piktorijalistima koji su pokušali da privole ljude da misle da su poput slikara. Sa druge strane nastala je “Straight” fotografija, koja je bila ono što ja mislim da fotografija i treba da bude, ponosna i autentična, bez potrebe da se imitira nešto što nije – slikarstvo.