Fotografisanje radne atmosfere u kompaniji.

Fotografisanje radne atmosfere: Poslovni Inkubator Novi Sad

Fotografisanje je trajalo oko 1,5h.